Close

Interim – interim management

Isaksson hjälper företag och offentliga organisationer att snabbt få en chef eller specialist på plats. Detta är kvalificerade ledare/chefer/specialister med kompetens och erfarenhet från våra branschområden. Vi erbjuder rätt konsult matchad mot rätt uppdrag/behov. Våra interimslösningar täcker ett temporärt behov under en övergångsperiod eller för att genomföra ett
förändringsarbete. Våra interims konsulter kan också driva ett strategiarbete eller vara operativa och leda den dagliga verksamheten. Dessa konsulter har en gedigen utbildning, bakgrund, och erfarenhet från arbete/ uppdrag i ledande positioner i bygg respektive fastighetsbranschen.