Close

Expert inom planerat underhåll till Sveriges Allmännytta


Sökord: underhåll, projektledare, projektledning, fastighetsförvaltning, teknisk fastighetsförvaltning, planerat underhåll

På uppdrag av Sveriges Allmännytta söker Isaksson Rekrytering & Bemanning en Expert inom planerat underhåll. Har du praktisk erfarenhet av strategisk utveckling och uppföljning av teknisk fastighetsförvaltning? Brinner du för samhällsbyggande och allmännyttans viktiga uppdrag att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla?
Då kan du vara den vi söker!

OM TJÄNSTEN
Som Expert inom planerat underhåll hos oss på Sveriges Allmännytta ansvarar du för strategisk och operativ rådgivning till medlemsföretagen. Du fungerar som projektledare och ger inspiration, utbildning och kompetensutveckling till medlemsföretagen. Du har förmågan att skapa förtroendefulla, konstruktiva relationer såväl inom enheten, organisationen som mot medlemmarna – du blir en viktig kulturbärare.
Som Expert inom planerat underhåll och projektledare ansvarar du för:

· Utarbetning och initiering av olika modeller för planerat underhåll
· Produktkännedom kring material, system m.m.
· Bevakning av särskilda gruppers behov
· Expertkompetens om myndighetskrav, besiktningar och hållbar renovering

I tjänsten ingår att, tillsammans med andra, utveckla, planera och genomföra olika utbildningsinsatser, workshop, konferenser m.m. för medlemsföretagen. Du ska också arbeta fram underlag för remissvar och delta i utredningar inom din expertis. En del av detta är att ta fram nyckeltal för underhållsarbete. Du kommer också med stöd av expertis att initiera och driva digitalisering inom kompetensområdet genom bl.a. Fast Market och Fast API.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av strategisk utveckling och uppföljning av teknisk fastighetsförvaltning. Du bör ha ingående kunskaper om:

· Kalkyl
· Driftsystem/driftoptimering,
· Underhållsplanering
· LOU, PBL
· Entreprenadjuridik, ABK, AB, ABT och Aff
· Ombyggnadsprocessen, från förstudie tom garantitid
· Ekonomi i entreprenader
· Ledning, styrning och uppföljning
· Byggledning och kontroll
· Kravställning vid underhåll, påbyggnad och nybyggnad
· Upphandling, processer och erforderliga dokument
· Strategisk underhållsplanering för utveckling av rådgivning och stöd

För att trivas i rollen är du självgående och har lätt för att samarbeta och skapa relationer. Du har förmåga att lära andra om dina egna specialistkunskaper och kan själv analysera nya fakta. Du är strategisk i ditt angreppssätt och har stort tålamod i ditt arbete.

ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Ira Isaksson på 0704-85 75 59, ira@isakssonrekrytering.se, Jonas Bessing på 0736-26 47 50 eller jonas@isakssonrekrytering.se.

Isaksson Rekrytering & Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, teknik, energi, bygg samt ekonomi/administration.
Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega.
Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BI.

OM SVERIGES ALLMÄNNYTTA
Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) är en branschorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. Vi ger medlemsstöd i form av utbildning, strategisk, teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivning samt driver sakfrågor relaterade till allmännyttiga bostäder. Sveriges Allmännytta är också en intresseförening som driver påverkansarbete. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.