Strategiska Projektledare Till Enköping kommun

Strategiska Projektledare Till Enköping kommun
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Enköping är en av nio svenska städer kopplade till EU programmet Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för klimatneutrala och hållbara städer. Enköpings ambition är att bli klimatneutrala 2030. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?

Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Välkommen med din ansökan!
 
Om tjänsten som Strategisk Projektledare
I rollen som Strategisk Projektledare leder och samordnar du arbetet med omvandling och utveckling av befintliga och nya stadsdelar samt större investeringsobjekt som en del av samhällsbyggnadsprocessen. Som projektledare för större stadsbyggnadsprojekt/ programprojekt ansvarar du för resultat ur ett helhetsperspektiv och för att olika delprojekt drivs framåt på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i relation till kommunens strategiska mål och uppdrag. Du följer och leder arbetet hela vägen från idé/vision till färdigställande och du samarbeta med kollegor inom de olika delarna i samhällsbyggnadsprocessen via ett programteam med funktioner från bl.a. översiktlig strategisk planering, detaljplanering, exploatering, markförvaltning, lokalförsörjning, infrastrukturförsörjning, näringsliv, naturvård/park och trafikplanering samt externa aktörer.

Ansvarsområden
 • Ansvar för att kvalitetssäkra, samarbeta, synliggöra mål och avvikelser från mål, ha kontinuerlig kontakt med berörda förvaltningar, samt kommunicera inåt och utåt i arbetet.
 • Ta fram och förankra planeringen av projekten (tid, resurser, ekonomi, vilka steg som behöver ske), bevaka och initiera kommunikationsplanering samt ansvara för medborgardialog och marknadsföring.
 • Ta fram ekonomiska analyser och underlag i arbetet samt följa upp dessa och behöver därmed ha goda kunskaper kring fastighetsekonomi och genomförandeekonomi.
Du återrapporterar status i arbetet till styrgrupp (innehållande Kommundirektör och Samhällsbyggnadschef) kontinuerligt samt Kommunstyrelsen enligt upplägg.

Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är kommunikativ, har lätt för att bygga relationer och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du är självgående i ditt arbete och tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare genom att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt sätta dig in i nya uppgifter.

Du är aktiv och tar initiativ till samverkan med näringsidkare, privata fastighetsägare, myndigheter m.fl. för att hitta innovativa lösningar för att växla upp investeringsmedel inom stadsdelsprojekten samt omsätta visioner till konkreta bebyggda miljöer. Du ansvarar för att alla aspekter inom projekten hanteras avvägt och med god kvalitet som resultat.

Vi söker dig med god förmåga att se helheten och de olika steg och delprojekt som behöver drivas på för att uppnå goda resultat för hela Enköping utifrån samhällsbyggnadsprocessen.  Du har förmågan att se och röra dig mellan en de strategiska, taktiska och operativa nivåerna för att uppnå förväntade resultat och du har god kännedom om hur det är att verka i komplexa organisationer och i politiska organisationer.

Skallkrav
 
 • Akademisk examen som civilingenjör, högskoleingenjör, planarkitekt, arkitekt, samhällsplanerare eller motsvarande som vi kan bedöma som likvärdigt.
 • God kännedom och erfarenhet av kommunal fysisk planering enligt plan och bygglagen (t.ex. översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering)
 • God kännedom och erfarenhet av fastighetsekonomi och exploateringsekonomi (genom privat eller offentlig roll)
 • Kunskap inom LOU och upphandling samt erfarenhet av projektledning.
 • Förhandlingsteknik är viktigt för att lyckas i rollen

Vad kan Enköping Kommun erbjuda dig?
Vi har gemensamma aktiviteter, friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid som skapar en god stämning på förvaltningen. Genom ett stort engagemang, god service och kunskap bidrar vi till en väl fungerande vardag nu och i framtiden för Enköpingsborna. Den här tjänsten är placerad på övergripande nivå inom förvaltningen och driver därifrån strategisk projektledning för hela kommunens räkning.

Ansök idag!

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering & Bemanning, och Enköpings Kommuns önskan är att alla eventuella frågor går direkt till Isaksson Rekrytering & Bemannings rekryteringskonsult Ira Isaksson via telefon: 070-485 75 59 eller e-post: ira@isakssonrekrytering.se och Peter Zethraeus 073-310 36 08 eller e-post: peter.z@isakssonrekrytering.se

Vi arbetar med löpande urval – välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Snabbfakta

 • Stad:
  Enköping
 • Sista ansökningsdag:
  This is some text inside of a div block.
 • Referensnummer:
  190329
 • Kontaktperson:
  Ira Isaksson

Tipsa någon om jobbet