Close

Partner med Försvarsmakten!

Isaksson Rekrytering är sedan ett antal år en etablerad partner med Försvarsmakten. Vårt samarbete möjliggör en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande befäl, soldater och sjömän.
Vi anpassar personliga lösningar för varje individ i detta utvecklade samarbete.
Många av våra kunder (nästan alla) i både Bygg & Fastighetsbranschen efterfrågar ofta de egenskaper som finns hos Försvarsmaktens kompetenta personal.

På bilden syns Sverker Göranson (ÖB t.o.m. hösten 2015) i Isakssons karriärtorg på Globen i Stockholm.