Close

Rekrytering

Vi hjälper er att tillsätta rätt person på rätt position inom utsatt tid. Våra konsulter anpassar färdplanen enligt era behov, men lämnar ingenting åt slumpen vad gäller att hitta rätt kompetens.

Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering eftersom det resulterar i rekryteringar med både hög validitet och reliabilitet. Vi skall alltid leverera i tid med hög kvalitet.

Second opinion

second

Vi hjälper er ta fram extra beslutsunderlag inför nyrekryteringar eller befordringar. Här fokuserar vi på en eller flera slutkandidater och gör en bedömning av deras förutsättningar att lyckas i den specifika rollen. Detta görs genom djupintervjuer, tester, bakgrundkontroller samt fördjupad referenstagning.

Search

search

Vi erbjuder allt från kartläggning av kollektivanställd personal, tjänstemän till diskret “headhunting” av specialister, chefer och ledare. Allt med syfte att tillsätta rätt person på rätt position – långsiktigt eller kortsiktigt. Denna delprocess ingår alltid i samtliga rekryteringsuppdrag.

Tester

Vi tillhandahåller beprövade analysverktyg för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Här får ni en tydlig bild av både lämplighet samt vilka egenskaper som kan behöva utvecklas hos befintliga eller potentiella medarbetare. Våra metoder är certifierade hos Master Management och Talent Q samt för OPQ hos SHL Group.