Close

Stolta medlemmar

Isaksson Rekrytering är stolt medlem i följande organisationer:

Svenskt Näringsliv/ Almega/ Bemanningsföretagen

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen säkerställer att vi är ett seriöst företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

Sveriges Byggindustrier, BI

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers
huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Sveriges Byggindustrier arbetar för en sund byggbransch genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. Vi vill ha ordning och reda med hjälp av lagar och regler som gäller alla företag i branschen. Vi arbetar också för säkra arbetsplatser, där ingen ska behöva skada sig eller förolyckas, samt för moderna medarbetaravtal, som ger individen större inflytande över sin arbetssituation och personliga utveckling.