2023-12-06
Artiklar

Förkortningarna du behöver ha koll på/känna till inom bygg- och fastighetsbranschen

När du kliver in i bygg- och fastighetsbranschen, är det som att stiga in i en värld fylld med förkortningar och begrepp. Det kan vara överväldigande i början, men oroa dig inte – här kommer en ordlista med förkortningarna!

Här hittar du en omfattande lista med de mest använda förkortningarna och begreppen inom branschen. Vi förstår att det kan vara knepigt att hålla koll på allt från AB (Allmänna bestämmelser) till PBL (Plan- och bygglagen), så här är en sammanställning som hjälper dig att hitta rätt bland alla dessa termer och bokstäver.

AB = Allmänna bestämmelser

ABK = Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenad

AFF = Avtal för fastighetsförvaltning

AMA = Allmänn material- och arbetsbeskrivning (uppdelad i områdena: Administrativa föreskrifter, Anläggning, Hus, VVS, El och Kyl. De administrativa föreskrifterna, AMA AF, baseras på AB och ABT.)

BAS P = Byggarbetsmiljösamordnare, planering och projektering

BAS U = Byggarbetsmiljösamordnare, utförande av byggnads- och anläggningsarbeten

BBR = Boverkets byggregler

BFAB = Bygg- och fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB (erbjuder utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen)

BFS = Boverkets författningssamling

BIM = Byggnadsinformationsmodell

BOA = Boarea, bruksarea för boutrymmen

BTA = Bruttoarea (total area inklusive väggar)

BYGGLOV = Tillstånd för att bygga nytt, bygga om eller ändra en byggnads användning

CM = Construction management (ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra upp projekt som genomförs på delad entreprenad)

HKB = Hållbart kulturarvande byggande (principer för att restaurera och underhålla historiska byggnader på ett hållbart sätt)

IVL = Individuell vatten- och luftburen värmeförsörjning

KA = Kontrollansvarig

LOA = Lokalarea, bruksarea för lokalutrymmen

LOU = Lagen om offentlig upphandling

NTA = Nettoarea (area exklusive väggar)

PBL = Plan- och bygglagen

ROT = Renovering, ombyggnad, tillbyggnad (skattereduktion i Sverige för privatpersoner som utför dessa arbeten)

TUM = 2,54 centimeter

ÄTA = Ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete

ÖVA = Övrig area, bruksarea för övriga utrymmen

Se lediga jobb
Lediga jobb
Kontakta oss
Kontakt

White plus
White plus
White plus
White plus