Interim

Vi ger er tillgång till expertkompetens för en specifik roll eller uppgift under en begränsad tidsperiod.

Interim

Vi ger er tillgång till expertkompetens för en specifik roll eller uppgift under en begränsad tidsperiod.

Effektiva interimslösningar

När komplexa projekt, vakanser eller strategiska övergångar utmanar er, kan våra interimslösningar vara nyckeln till framgång. Vi är specialister inom sektorerna fastighet, bygg, infrastruktur, teknik och förnybar energi och ger er tillgång till en erfaren grupp av interimskonsulter. Dessa erfarna ledare och specialister är redo att snabbt ansluta sig till er organisation för att leverera resultat och lösa era specifika utmaningar. Med oss får ni en smidig och kompetent partner som säkerställer att er verksamhet fortsätter att prestera på toppnivå, oavsett vilka utmaningar ni står inför.

För dig som arbetsgivare

Kontakta oss och berätta om ert konsultbehov.

Gör en förfrågan

Kontakta oss om ni behöver hyra in en interimskonsult

Saknas ditt behov i listan? Kontakta oss för att utforska vårt breda utbud inom 
Interim
!
ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Rekrytering med personligt engagemang och branschkunskap

En nyrekrytering är en långsiktig investering som kräver både kunskap och nätverk inom respektive bransch. Men en lyckad rekrytering bygger också på den mänskliga förmågan att matcha individers drivkrafter med organisationers målsättningar. Det är här det personliga engagemanget kommer in. På Isaksson engagerar vi oss personligen i varje relation. Det är vårt signum.

Kontakta oss idag

Kontakta oss för att upptäcka hur vi kan hjälpa er att göra framgångsrika och meningsfulla rekryteringar. På Isaksson är personligt engagemang och branschkunskap vårt kärnvärde, och vi ser fram emot att vara er partner i rekryteringsprocessen.

Gör en förfrågan

Här är vad några av våra samarbetspartners säger:

Kundcitat

“Isaksson har varit med oss genom en omfattande utvecklingsresa, de har hjälpt oss att tillsätta ledare och specialister på kort varsel över hela Sverige. De är bra på det de gör!”

Fler kundcitat

Kandidatcitat

“Jag uppskattade verkligen Isakssons genuina engagemang och den kontinuerliga kommunikationen.”

Fler kandidatcitat

Nöjda kunder och kandidater genom lyckade rekryteringar

För oss är både nöjda kunder och kandidater av högsta prioritet. Vi inser att en framgångsrik rekryteringsprocess handlar om att hitta den perfekta matchningen både för arbetsgivaren och kandidaten. När våra kunder är nöjda med sina nya tillskott och våra kandidater trivs och blomstrar i sina nya roller, vet vi att vi har lyckats.

Kontakta oss idag

och låt oss hjälpa er att hitta den bästa matchningen för er organisation eller nästa steg i er karriär. Vi är engagerade i att göra både kunder och kandidater nöjda och framgångsrika.

Gör en förfrågan

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Vi har utformat en komptensbaserad rekryteringsmodell som följer en strukturerad linje. Det innebär att vi inriktar oss på de kompetenser som är avgörande för den aktuella positionen. Genom samarbete med er bygger vi upp en kravprofil som blir vår karta i letandet efter den mest passande kandidaten. Denna kravprofil baseras på de mest grundläggande kompetenserna som vi tillsammans identifierar.

Relationer

Vi fokuserar på sociala färdigheter och samarbete för att skapa en arbetsplats som flödar av ömsesidig förståelse och effektiv samverkan.

Mentalitet

Här inkluderar vi drivkrafter och känslor eftersom inställning och motivation är avgörande för framgång.

Uppgifter

Vi granskar hur du tar dig an och hanterar dina arbetsuppgifter eftersom det är det som bygger grunden för framsteg och resultat.

Vår kompetensbaserade rekryteringsprocess

1
Uppstartsmöte
Dropdown arrow down

Vårt samarbete inleds med en omgående behovsanalys där vi noggrant analyserar och definierar ert specifika rekryteringsbehov. Med denna som grund, övergår vi sedan till att utforma en skräddarsydd kravprofil, komplett med en tydlig tidsplan och förutsättningar för uppdraget.

2
Annons & marknadsföring
Dropdown arrow down

I nära samarbete med er utvecklar vi en träffsäker jobbannons och marknadsföringskampanj på sociala medier och specifika digitala plattformar. Som riktas mot rätt målgrupp utifrån relevanta jobbkriterier

3
Headhunting och search
Dropdown arrow down

Genom att använda vår omfattande databas och professionella nätverk, börjar vi vår sökning efter potentiella kandidater. Vår sökmetod kombinerar både aktiva och passiva rekryteringsstrategier för att nå ut till de mest kvalificerade individerna på marknaden.

4
Urval
Dropdown arrow down

Vårt team utför en grundlig granskning av varje kandidat, inklusive deras yrkesmässiga erfarenheter och kompetenser. Detta säkerställer att endast de kandidater som bäst uppfyller kravprofilen och passar ert företags kultur går vidare i processen.

5
Intervju
Dropdown arrow down

Varje potentiell kandidat genomgår en omfattande intervju och bedömning. Vi fokuserar inte bara på färdigheter och erfarenheter utan även på motivationsfaktorer och personlig lämplighet, för att säkerställa att de kan bidra positivt till er organisation.

6
Presentation av kandidater
Dropdown arrow down

De mest lovande kandidaterna presenteras för er och ni får möjlighet att själva välja vilka kandidater som ni vill träffa personligen för att bedöma deras kompetens och färdigheter.

7
Intervju hos kund
Dropdown arrow down

Vi koordinerar och arrangerar intervjuer antingen på vårt eller ert kontor, där ert team och beslutsfattare får möjlighet att träffa och utvärdera utvalda kandidater.

8
Tester & bedömningar
Dropdown arrow down

Om önskat, och beroende på rollens karaktär, genomför kandidaterna olika typer av tester, såsom personlighetstester eller kunskapstester.

9
Referenstagning
Dropdown arrow down

Som en del av vår slutgiltiga bedömning av kandidater, utför vi en omfattande digital referenstagning för att noggrant granska och bekräfta deras professionella bakgrund och framgångar. Vid behov kan vi även utföra bakgrunds- och säkerhetskontroller.

10
Val av kandidater
Dropdown arrow down

Vi bistår er i processen att välja den mest passande kandidaten och organiserar möten där ni kan gå igenom villkor och andra avgörande aspekter.

11
Kontraktsskrivning
Dropdown arrow down

Avtalstecknandet sker direkt mellan er och den utvalda kandidaten, där vi finns tillgängliga som stöd under hela processen.

12
Uppföljning
Dropdown arrow down

Efter att rekryteringsprocessen är klar följer vi upp med både er och den nyanställde för att säkerställa en framgångsrik rekrytering. Vi gör även en utvärdering för att få insikter om erfarenheterna från alla inblandade parter.

Vår kompetensbaserade process vid inhyrning

ISA conference
1
Uppstartsmöte
Dropdown arrow down

Vi tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning, fastställer kravprofilen och upprättar en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

2
Headhunting och search
Dropdown arrow down

Genom att använda vår omfattande databas och professionella nätverk, inklusive våra anställda konsulter, börjar vi vår sökning efter potentiella konsulter. Vår sökmetod kombinerar både aktiva och passiva rekryteringsstrategier för att nå ut till de mest kvalificerade individerna på marknaden.

3
Urval
Dropdown arrow down

Vårt team utför en grundlig granskning av varje kandidat, inklusive deras yrkesmässiga erfarenheter och kompetenser. Detta säkerställer att endast de kandidater som bäst uppfyller kravprofilen och passar er företagskultur går vidare i processen.

4
Intervjuer
Dropdown arrow down

Varje potentiell konsult genomgår en omfattande intervju och bedömning. Vi fokuserar inte bara på färdigheter och erfarenheter utan även på motivationsfaktorer och personlig lämplighet, för att säkerställa att de kan bidra positivt till er organisation.

5
Intervjuer med kund
Dropdown arrow down

De mest lovande konsulterna presenteras för er och ni får möjlighet att själva välja vilka konsulter som ni vill träffa personligen för att bedöma deras kompetens och färdigheter. Vi bistår inte bara med urvalet, utan även med att effektivt organisera och boka in dessa möten hos er.

6
Kontroller
Dropdown arrow down

Innan ett slutgiltigt beslut fattas, genomför vi noggranna referens- och bakgrundskontroller. Vi kan även arrangera för personlighetstester och andra relevanta bedömningar för att ytterligare säkerställa deras lämplighet för rollen.

7
Avtalstecknande
Dropdown arrow down

Vi tecknar avtal med er som kund och sedan med vald konsult. Vårt team ser till att alla juridiska och praktiska aspekter hanteras smidigt, för att garantera en framgångsrik start på samarbetet.

8
Uppföljning
Dropdown arrow down

Vi håller en kontinuerlig dialog med både er som kund och vår konsult för att säkerställa att uppdraget flyter på smidigt och effektivt. Vi erbjuder stöd för att se till att konsultens arbete är i linje med era förväntningar och företagets mål.

Vår kompetensbaserade process vid inhyrning

ISA conference
1
Uppstartsmöte
Dropdown arrow down

Vi tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning, fastställer kravprofilen och upprättar en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

2
Headhunting och search
Dropdown arrow down

Genom att använda vår omfattande databas och professionella nätverk, inklusive våra anställda konsulter, börjar vi vår sökning efter potentiella konsulter. Vår sökmetod kombinerar både aktiva och passiva rekryteringsstrategier för att nå ut till de mest kvalificerade individerna på marknaden.

3
Urval
Dropdown arrow down

Vårt team utför en grundlig granskning av varje kandidat, inklusive deras yrkesmässiga erfarenheter och kompetenser. Detta säkerställer att endast de kandidater som bäst uppfyller kravprofilen och passar er företagskultur går vidare i processen.

4
Intervjuer
Dropdown arrow down

Varje potentiell konsult genomgår en omfattande intervju och bedömning. Vi fokuserar inte bara på färdigheter och erfarenheter utan även på motivationsfaktorer och personlig lämplighet, för att säkerställa att de kan bidra positivt till er organisation.

5
Intervjuer med kund
Dropdown arrow down

De mest lovande konsulterna presenteras för er och ni får möjlighet att själva välja vilka konsulter som ni vill träffa personligen för att bedöma deras kompetens och färdigheter. Vi bistår inte bara med urvalet, utan även med att effektivt organisera och boka in dessa möten hos er.

6
Kontroller
Dropdown arrow down

Innan ett slutgiltigt beslut fattas, genomför vi noggranna referens- och bakgrundskontroller. Vi kan även arrangera för personlighetstester och andra relevanta bedömningar för att ytterligare säkerställa deras lämplighet för rollen.

7
Avtalstecknande
Dropdown arrow down

Vi tecknar avtal med er som kund och sedan med vald konsult. Vårt team ser till att alla juridiska och praktiska aspekter hanteras smidigt, för att garantera en framgångsrik start på samarbetet.

8
Uppföljning
Dropdown arrow down

Vi håller en kontinuerlig dialog med både er som kund och vår konsult för att säkerställa att uppdraget flyter på smidigt och effektivt. Vi erbjuder stöd för att se till att konsultens arbete är i linje med era förväntningar och företagets mål.

Vikten av en god kandidatupplevelse

Vi använder en kompetensbaserad rekryteringsmodell som följer en strukturerad process. Det innebär att vi fokuserar på de kompetenser som krävs för den aktuella tjänsten.

TIDIGARE REKRYTER HAR ORDET

arrow left
arrow right

"Jag uppskattade verkligen Isakssons genuina engagemang och den kontinuerliga kommunikationen.”

Oscar
Teknisk förvaltare

"Processen var professionell och både Josefin och Michelle tog hand om mig på ett mycket bra sätt.”

Daniel
Gruppchef fastighetsdrift

"Att söka tjänst genom Isaksson Rekrytering var en smidig och professionell upplevelse."

Mikael
Projektledare infrastruktur

VÅRA FEM SPECIALISTOMRÅDEN

Förnybar energi

Vi kan förnybar och hållbar energi och bygger ett nätverk inom denna sektor. Med vår expertis inom rekrytering satsar vi på att bli en självklar samarbetspartner för företag som är med och driver framtidens hållbara lösningar.

Besök sidan

Infrastruktur & anläggning

För oss är det viktigt att varje rekryteringsprocess resulterar i en bra matchning mellan er och kandidaten. Vi satsar på infrastruktur och anläggning med målsättningen att alltid förmedla de främsta talangerna till våra kunder.

Besök sidan

Teknik

Med vår kunskap och erfarenhet inom teknik- och ingenjörsbranscherna strävar vi efter att vara den självklara bryggan mellan de lovande tekniska talangerna och företag i framkanten av teknologins utveckling. Vi är er samarbetspartner för att säkra framtiden.

Besök sidan

Fastighet

Vi är er självklara samarbetspartner i sökandet efter den perfekta kandidaten inom fastighetsförvaltning, projektledning och andra spetskompetenser inom fastighet. Med vårt starka nätverk är vi er kompass i jakten på rätt kompetens.

Besök sidan

Bygg

Från nyproduktion till ROT-projekt, vi strävar alltid efter att vår expertis och rekryteringsprocess leder till rätt matchning. Vi har stor erfarenhet av att koppla samman topptalanger med ledande företag inom byggbranschen.

Besök sidan

Isaksson har varit med oss genom en omfattande utvecklingsresa, de har hjälpt oss att tillsätta ledare och specialister på kort varsel över hela Sverige. De är bra på det de gör!"

LISELOTT WENNERSTRÖM, HR-CHEF, VICTORIAHEM

Vi är ofta i behov av väldigt specifik ledningskompetens och anlitar Isaksson för hjälp med search och headhunting. De är fantastiska på att ta fram underlag som leder till lyckade rekryteringar.

Anders Janson, Sektionschef, Afry

Vi har anlitat Isaksson vid rekryteringar till flera ledningspositioner och upplever att de verkligen kan fastighetsbranschen. De har mött upp våra behov med stort engagemang och mycket hjärta.

Erika Cederlöf, HR-chef, Stockholms Stad Fastighetskontoret

Upptäck din nästa arbetsresa

På vår resa tillsammans med dig tror vi på att varje individ bär en unik karriärhistoria. Vårt mål är att knyta samman begåvade individer med meningsfulla möjligheter som smälter samman med deras kompetenser, drivkrafter och mål. Vare sig du är nyutexaminerad talang, en erfaren specialist eller någon som står inför karriärvägskäl, är vi här för att guida dig mot framgångens horisont.

För dig som arbetsgivare

Din kontakt med oss är startskottet för att tillgodogöra era rekryteringsbehov och möjliggöra att vi skapar en lösning som överträffar era förväntningar.

Gör en förfrågan

För dig som arbetstagare

Vårt första steg i rekryteringsresan är att väva samman detta för att skapa en smidig övergång till ditt nästa professionella steg.

Lediga jobb
Smiling lady

Konsult via eget bolaget eller anställd hos Isaksson Rekrytering

På Isaksson Rekrytering erbjuder vi dig valet mellan två smidiga anställningsformer för dina konsultuppdrag. Du kan antingen bli direkt anställd hos oss eller få uppdrag som konsult genom ditt eget bolag. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, vilket innebär att du som anställd konsult hos oss omfattas av samtliga kollektivavtalsförmåner och anställningsvillkor, inklusive lön, semester, försäkring och tjänstepension. Våra dedikerade konsultchefer är tillgängliga för dig under hela uppdraget. För oss är det av högsta vikt att du som konsult upplever vår närvaro stöd i ditt arbete.

Fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar

Two people laughing over something on an ipad

Rätt kandidat genom headhunting, search och annonsering

För att trygga leveransen av kandidater med rätt kompetens i detta samarbete, kommer vi att använda Isaksson Rekryterings breda yrkesnätverk och personliga relationer genom headhunting och search, kartläggning av profiler i vår egna kandidatbank, digital annonsering via Isaksson Rekryterings hemsida och sociala kanaler. Vi samråder naturligtvis  löpande med er under uppdragets gång.

Two people having a conversation around a table

Rikstäckande service

Vi erbjuder en rikstäckande rekryteringsservice för alla typer av kunder, oavsett var i landet ditt rekryteringsbehov uppstår. Med våra strategiskt placerade kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, har vi fingertoppskänslan för de lokala marknaderna samtidigt som vi erbjuder en nationell räckvidd. Denna kombination garanterar att vi kan erbjuda en effektiv, kvalitativ och personlig service över hela Sverige.

Two people in front of a computer

Annons & marknadsföring

Genom att kombinera vår rekryteringsexpertis med kraften i sociala mediers räckvidd, ser vi till att de rätta kandidaterna inte bara hittas, utan även engageras på de plattformar där de är mest aktiva. I en värld där allt fler interaktioner sker digitalt, strävar vi efter att inte bara hålla jämna steg, utan även leda vägen. Vårt mål är att modernisera rekryteringsprocessen och skapa starka kopplingar i den digitala eran.

Woman in front of a computer

Personlighetstest, kunskapstester och bakgrundskontroller

Genom våra anpassade personlighetstester tillhandahåller vi djupgående insikter i kandidaters beteendeprofiler och arbetsmetoder. Detta ger värdefull information om deras potentiella anpassning till ditt team och företagskultur. Våra kunskapstester är speciellt utformade för att exakt bedöma kandidaters tekniska färdigheter och yrkeskunskaper, vilket garanterar att de är rätt personer för specifika roller. Dessutom tillhandahåller våra omfattande bakgrundskontroller detaljerad information, vilket ger dig trygghet i dina anställningsbeslut

A happy older man

För dig som ska rekrytera eller hyra in personal

Hos oss får du snabb och effektiv hjälp med rekrytering, bemanning samt interims-tjänster med kvalificerad search av ledare och specialister. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort. Du når också oss på telefon och via mail.

Tack för din förrågan.
Något gick fel. Var snäll och försök igen eller mejla oss.