2023-12-06
Rollbeskrivningar

Vad gör en projektingenjör, och vilken lön får man?

Projektingenjören är en nyckelperson inom byggsektorn, med teknisk expertis och ansvar för att säkerställa projektets tekniska integritet. I denna artikel utforskar vi vad en projektingenjör gör mer specifikt, utbildningskrav och aktuelle lönenivåer. Vi bjuder också på några råd för hur man bäst sticker ut som en framstående kandidat i byggbranschen.

Vad gör en projektingenjör?

En projektingenjör inom byggbranschen har en teknisk bakgrund och arbetar med att analysera och lösa tekniska utmaningar inom projektet. De ansvarar för att ta fram tekniska ritningar, övervaka konstruktionsprocessen och samarbeta med andra experter inom området. Projektingenjörer är centrala för att se till att projektet är tekniskt korrekt och uppfyller alla krav.

Hur får jag ett jobb som projektingenjör? Vilken utbildning krävs?

För att bli en projektingenjör inom byggbranschen krävs en utbildning inom byggteknik eller ett relaterat tekniskt område. Det är viktigt att vara skicklig inom teknisk design och ha förmåga att lösa tekniska problem. Erfarenhet av att arbeta med ritningar och modellering av byggprojekt är en fördel. Du kan också överväga att skaffa certifikat inom relevanta tekniska områden

Lön projektingenjör, hur mycket tjänar man som projektingenjör?

Lönen för projektingenjörer inom byggbranschen varierar också beroende på erfarenhet och kompetens. En nyutexaminerad projektingenjör kan förvänta sig en månadslön på cirka 35 000 till 45 000 SEK. Med ökad erfarenhet kan lönen stiga till 45 000 till 55 000 SEK per månad eller mer. Observera att dessa siffror , som grundar sig på officiella data från Statistiska centralbyrån (SCB), Unionen samt våra egna genomförda rekryteringsuppdrag, är ungefärliga och kan variera över tid beroende på marknadsförhållanden och region. Lönen kan också påverkas av individuella förhandlingar och förmåga att förhandla om löneförmåner och bonusar.

Några tips på hur du kan sticka ut som kandidat i byggsektorn

För att positionera dig starkt som en framstående kandidat inom byggbranschen är det viktigt att framhäva dina specifika kunskaper och den erfarenhet du har inom fältet i både ditt CV och ditt personliga brev. Genom att klart visa ditt dedikerade intresse och din kompetens inom bygg och konstruktion, och understryka detta med konkreta exempel på dina bedrifter, ökar du chanserna att fånga uppmärksamheten hos potentiella arbetsgivare och särskilja dig från andra kandidater.

Vidare rekommenderar vi att delta i evenemang kopplade till fastigheter, som mässor och seminarier, för att bygga ditt nätverk och förstå branschen bättre.

{{kontakt-banner}}

Några insiktsfulla råd för byggsektorn:

  1. Förbättra ditt CV och ditt personliga brev. Belys de färdigheter och den erfarenhet du har som är direkt kopplad till byggsektorn. Visa tydligt hur din expertis och din bakgrund kan bidra till en organisations framgång inom bygg och anläggning.

  2. Etablera nätverk och håll koll på branschens förändringar. Delta aktivt i byggbranschens evenemang, såsom mässor, seminarier och konferenser. Håll dig kontinuerligt informerad om de senaste metoderna, materialen och innovationerna inom bygg, vilket demonstrerar ditt engagemang och din förståelse för sektorn.

  3. Fördjupa dina personliga färdigheter.  För att positionera dig som en framträdande kandidat för arbetsgivare inom byggbranschen, lägg vikt vid att stärka egenskaper som projektledning, effektiv kommunikation och din förmåga att driva stora byggprojekt till framgång.

Se lediga jobb
Lediga jobb
Kontakta oss
Kontakt

Vanliga frågor och svar

Hur stöttar ni mig i processen som kandidat?
White plus
Vi är med dig hela vägen. När du når intervjufasen hos oss kan du förvänta dig rådgivning och vägledning inför intervjun med våra uppdragsgivare, inklusive förberedelser kring potentiella frågor. Vi bjuder också på insikter om företagskulturen för att du ska kunna förbereda dig optimalt. Efter intervjun ger vi konstruktiv feedback baserad på vad vår uppdragsgivare har delat med oss.
Hur lång tid tar det tills jag får svar på min ansökan?
White plus
Svarstiden för din ansökan varierar beroende på den specifika positionen och vår nuvarande rekryteringsprocess. Vi strävar alltid efter att hålla dig välinformerad och kommunicera eventuella nästa steg så snabbt som möjligt. Om du vill få en uppfattning om svarstiden rekommenderar vi att du noga följer de ansökningsinstruktioner som ges. Om tidsramarna är oklara, tveka inte att höra av dig till oss efter 1–2 veckor för en uppdatering.
White plus
White plus