Ansök här
REFERENSUPPDRAG - TJÄNSTEN ÄR TILLSATT

Fastighetsingenjör garanti

Fastighetsingenjör- Garanti, interim Stockholm
Vi söker nu en fastighetsingenjör som är van att jobba med garantiärenden med start i januari och fortskrider ett år framåt. Uppdraget är på 100%, placering i centrala Stockholm med hela staden som arbetsområde.

Företagets enhet är inne i en spännande fas avseende utveckling av enheten. Det ställs stora krav på byggnader när det gäller miljö, säkerhet och funktion där Fastighetsingenjören har en viktig roll för drift- och teknisk förvaltning av fastighetsportföljens tekniska system för att säkerställa att en bra inomhusmiljö uppnås i syfte att nå bolagets strategiska mål. Som fastighetsingenjör har du fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och är den som följer upp och säkerställer krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering som realiseras i våra fastigheter.

Rollen ingår i driftenheten och samarbetar med flera olika roller/enheter inom bolaget och verkar primärt i ett nyutvecklat bolagsövergripande Processteam garanti.

Processteamet har i uppgift att stärka och optimera det dagliga processarbetet avseende kontroll och uppföljning av byggnader som nyproduceras eller byggs om. Arbetet innebär att stötta och säkerställa att projekten klarar de krav och egenkontroller som ställs ur fastighetsägaransvaret som t.ex. arbetsmiljö, brandsäkerhet, energikrav för att uppfylla ställda krav, lagar och förordningar etc.

Teamet har även ansvar för att långsiktigt säkra att processarbetet harmoniseras med långsiktig förvaltning och ständigt förbättras så att bolagets mål uppnås. Ambitionen är att skapa en friktionsfri process som vidareutvecklar ett indikerat behov till åtgärdsförslag och avhjälpt behov med helhetssyn och tydligt kundfokus.

Företaget i sin roll som Byggherre, Fastighetsägare, hyresvärd och arbetsgivare svarar inte bara för sin fastighets tekniska standard och säkerhet utan har även ett långtgående ansvar för hälsan och säkerheten hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Det innebär att ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och skydd av medborgarnas miljö och naturresurser till stora delar vilar på dess axlar.

Fastighetsägaren har dessutom ett nästan lika långtgående ansvar för att han eller hon själv kontrollerar att gällande bestämmelser följs – så kallad egenkontroll. 

I Fastighetsingenjörens arbete ingår bl.a. planering av, och möten både internt och externt med entreprenörer/leverantörer samt den egna organisationen för uppföljningar av entreprenadkontrakt både inför & under förvaltningsfas. Detta innebär t.ex. kontrollera och säkerställa att entreprenadkontrakten följts så att drift- och förvaltningsskedet kan påbörjas och löpa problemfritt och fortskrida enligt de egenkontroller, tillsyn-, skötsel-, och service-/planer som finns för fastigheten.

Kontrollområden omfattar fastighetsägarens ansvar, som myndigheterna ställer krav på vår kund som fastighetsägare att hålla koll på, dokumentera och kontinuerligt följa upp.


Dina arbetsuppgifter
  • I samarbete med teamet och enheten inventera, utreda och bedöma anläggningarnas status/prestanda kopplat till fastighetsägarens ansvar och rapportera aktuella behov.
  • Kvalitetssäkra entreprenaderna och medverka vid besiktning av dessa inför driftövertagande.
  • Kontraktsläsning, kontroll på plats, dokumentering av status.
  • Rapportering löpande (muntlig och skriftlig) och slutrapport per objekt.
  • Initiera, leda, följa upp utredningar.
  • Medverka vid status- och garantibesiktningar.
  • Råd och förslag på åtgärdsplaner, upprätta reklamationsrapporter vid behov.
  • Medverka för framtagning projektering och förfrågningsunderlag för att eventuella åtgärdsbehov.
  • Bevakning av garantier kopplat till drift- och förvaltningens åtagande.
  • Medverkan för erfarenhetsåterföring och revidering av tekniska krav och anvisningar.
  • Ge förslag till förbättringar i processer och metoder.
  • Lämna förvaltningsmässiga synpunkter gällande funktioner, materialval, drift- och skötselinstruktioner m.m.
  • Medverka i tidiga skeden i projekt, granskning projektering. 

Dokumenterad erfarenhet av
  • Relevant högskole-/universitetsutbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande kompetens inom området.
  • Minst fem års erfarenhet av en liknande roll inom teknisk drift och förvaltning eller närliggande inom fastighetsbranschen.
  • Särskild utbildning i styr- och reglerteknik och kvalificerad erfarenhet av datorbaserade styr- och övervakningssystem.
  • Fördjupad kunskap och erfarenhet av inneklimat, byggnadsteknik och byggnadsvårdfunktioner och systemlösningar av energisystem och fastighetstekniska system t.ex. El, VVS, ventilation etc.
  • Särskilt goda kunskaper om lagar, bestämmelser, entreprenadjuridik, AMA, AB04, ABT06, ABK09, ABFF15 och standarder inom VVS, energi, hiss, brand och el etc.
  • Kunskaper i upphandling och förhandlingar och meriterade LOU
  • Erfarenhet av avtalsfrågor kring energi, energieffektivisering/energioptimering och verifiering
  • Erfarenhet av projektering, projektledning, Installationssamordning, kvalitetsuppföljning och besiktningar
  • Kunskaper om fastighetsekonomi och tekniska och ekonomiska beräkningar särskild LCC-kalkylering
  • Goda IT kunskaper och administrationsvana och erfarenhet av digitalt arbetssätt
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
  • Krav Körkort B

Andra meriterande specialistområden
  • Elbehörighet
  • Kylbehörighet
  • Tryckkärlsbehörighet
  • Solvärmebehörighet 
  •  
Personliga egenskaper:
  • Du har god förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva egna frågor till avslut.
  • Vidare har du god förmåga att smidigt kommunicera, bygga och bibehålla goda samarbeten samt skapa goda relationer såväl internt som externt.
  • Noggrann med sinne för både detaljer och helheten, har en god struktur på arbetet    
  • Du behöver ha struktur, vara en god problemlösare och kunna arbeta växelvis operativt som strategiskt.

Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Therese Hammarberg 076 309 2000 eller therese@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan på vår hemsida redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot din ansökan
Ansök här
Titel
Fastighetsingenjör
Stad
Stockholm
Sista ansökningsdatum
22
-
12
-
27
Sektor
Privat
Branch
Fastighet
Tjänst
Heltid
Anställningsform
Konsultuppdrag
Kontaktperson
Bild på kontaktperson
Therese Hammarberg
Tipsa någon om jobbet