Rekrytera ekonomichef

Ekonomichef

Ekonomichefer är centrala i varje företag, och vi specialiserar oss på att koppla er samman med erfarna kandidater som säkerställer finansiell stabilitet och långsiktig lönsamhet. Våra ekonomichefskandidater har lång erfarenhet att leda ekonomiavdelningen och utveckla strategier för hållbar lönsamhet.

Rekrytera ekonomichef

Ekonomichef

Ekonomichefer är centrala i varje företag, och vi specialiserar oss på att koppla er samman med erfarna kandidater som säkerställer finansiell stabilitet och långsiktig lönsamhet. Våra ekonomichefskandidater har lång erfarenhet att leda ekonomiavdelningen och utveckla strategier för hållbar lönsamhet.

Varför rekrytera en ekonomichef?

Genom att rekrytera en ekonomichef förstärker ni ert företags ekonomiska grund och säkerställer ökad lönsamhet samt minskad risk. Ekonomichefer är även skickliga kommunikatörer och företagsledare, vilket är avgörande för att driva företaget mot ekonomisk framgång.

{{cta-banner}}

{{rekryterings-processen}}

{{kontakt-banner}}

{{section-image}}

Er pålitliga partner för executive search och chefsrekrytering

Vi på Isaksson Rekrytering inser komplexiteten och vikten av att säkerställa rätt person på rätt plats. Oavsett om ni behöver en skicklig ledare inom fastighet, en erfaren marknadschef eller någon annan nyckelfigur, är vi redo att assistera. Med vår omfattande branscherfarenhet och djupgående insikt, tillsammans med vårt engagemang i varje rekryteringsprocess, garanterar vi att ert företag alltid har de mest kvalificerade specialisterna på plats. Vi är er pålitliga partner för att bygga ett starkt och framgångsrikt team.

Länken mellan företag och chefer sedan 2004 

Sedan Isaksson Rekrytering etablerades 2004, har vi konstant strävat efter att förstå varje företags unika behov och vår långa historia av nära samarbete med företag över hela Sverige har gjort oss till experter på att förstå och bemöta branschens dynamik och specifika krav. Vårt fokus sträcker sig bortom konventionella rekryteringsmetoder; för oss är varje kandidats unika potential och engagemang lika viktiga som deras CV. Oavsett ditt företags geografiska placering erbjuder vi skräddarsydda rekryteringsstrategier som garanterar framgångsrika chefsrekryteringar. Tillsammans bidrar vi till att forma framtiden inom fastighet, bygg, infrastruktur, teknik och förnybar energi.

Skräddarsydda lösningar för kortsiktiga och långsiktiga personalbehov

Oavsett om ditt företag behöver snabbt fylla en ledande position eller utveckla strategiska rekryteringsplaner för framtiden, är Isaksson Rekrytering din pålitliga partner inom Executive Search och chefsrekrytering. Våra skräddarsydda tjänster inom rekrytering och interim management är utformade för att adressera både era kortsiktiga och långsiktiga personalbehov. Vare sig det handlar om att snabbt säkra en kvalificerad chef för en nyckelposition eller att planera för att fylla ledande roller inför kommande utmaningar, är vi redo att stödja er. Vid eventuella oväntade vakanser på chefsnivå kan vi erbjuda interimslösningar för en smidig övergång. Med vår djupa insikt inom executive search och chefsrekrytering ser vi till att ditt företag alltid är bemannat med de mest kompetenta ledarna inom branschen.

För dig som tänker rekrytera -  så ser vår rekryteringsprocess ut

I vår kompetensbaserade rekryteringsprocess prioriterar vi kandidaters faktiska färdigheter, kompetenser och inbyggda potential framför enbart tidigare erfarenheter och utbildning. Detta garanterar att vi hittar kandidater som inte enbart passar in i den specifika rollen ni söker, utan även harmoniserar med er företagskultur och era specifika behov.

STEGEN I REKRYTERINGSPROCESSEN:

1
Uppstartsmöte

Vi tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning, fastställer kravprofilen och upprättar en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

7
Intervju hos kund

Utvalda kandidater bjuds in till intervju hos er, där de möter relevanta beslutsfattare, teammedlemmar och andra involverade parter.

2
Annons & marknadsföring

Vi utarbetar en attraktiv jobbannons och sprider den aktivt på sociala medier samt andra relevanta plattformar.

8
Tester & bedömningar

Om önskat, och beroende på rollens karaktär, genomför kandidaterna olika tester, såsom kompetenstest och personlighetsbedömningar.

3
Headhunting och search

Genom vår omfattande kandidatbank och nätverk, samt branschkällor och sociala medieplattformar söker vi aktivt efter potentiella kandidater

9
Referenstagning

För de kandidater som når den slutliga fasen tar vi noggranna referenser för att verifiera deras bakgrund och tidigare prestationer.

4
Urval

Vi granskar alla kandidater och kallar de mest lovande till en intervju.

10
Val av kandidater

Det görs en slutintervju med de mest framstående kandidaterna, följt av en genomgång av villkor och förväntningar.

5
Intervju

Vi utför en djupgående intervju och bedömning av varje kandidat för att säkerställa deras kompetens, motivation och lämplighet i förhållande till den specifika rollen.

11
Kontraktsskrivning

När en överenskommelse nås mellan dig och kandidaten assisterar vi med framtagande och signering av anställningsavtalet.

6
Presentation av kandidater

Baserat på våra intervjuer presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna för er. Ni kan därefter välja vilka ni önskar träffa för ytterligare intervjuer.

12
Uppföljning

Efter att processen är avslutad, ser vi till att hålla kontakten med både dig och den anställda för att säkerställa en framgångsrik integration och tillfredsställande resultat av rekryteringen.

Specialister inom fastighet, bygg, infrastruktur, teknik och förnybar energi

Vår fokusering på dessa kärnområden ger oss en djup branschkunskap och ett kraftfullt nätverk. Vi förstår de specifika utmaningarna och möjligheterna inom varje bransch.

Fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar:

Vi kan svara upp mot era behov, oavsett om ni behöver tillfällig eller långsiktig förstärkning har vi lösningen för er.

Rikstäckande personlig service

Oavsett var i Sverige ni befinner er, erbjuder vi rikstäckande tjänster med genuint  engagemang och personlig service.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Hos oss går vi bortom bara CV:t. Målet är att matcha rätt person med rätt position, alltid med hänsyn till såväl erfarenhet som potential.

ANDRA YRKEN INOM OMRÅDET

Just nu finns inga andra tjänster inom detta område

För dig som vill veta mer om rollen

No items found.