Rekrytering servicetekniker

Servicetekniker

När era produkter och lösningar behöver pålitlig service, vet vi precis vilken servicetekniker ni behöver. Vi matchar er med experter som ser lösningar snarare än problem och säkerställer att era kunder alltid är nöjda.

Rekrytering servicetekniker

Servicetekniker

När era produkter och lösningar behöver pålitlig service, vet vi precis vilken servicetekniker ni behöver. Vi matchar er med experter som ser lösningar snarare än problem och säkerställer att era kunder alltid är nöjda.

Varför rekrytera en servicetekniker?

En bra servicetekniker garanterar inte bara att era produkter fungerar som de ska, utan även att era kunder är nöjda. De är ofta ansiktet utåt och spelar en avgörande roll i kundrelationen. Genom att rekrytera rätt tekniker säkerställer ni ett gott rykte och lojala kunder. 

{{cta-banner}}

{{rekryterings-processen}}

{{kontakt-banner}}

{{section-image}}

Vi rekryterar alla roller inom teknikbranschen

Oavsett om det handlar om en begåvad ingenjör, en expert inom automation eller någon annan kritisk position inom teknikens värld, står vi redo att bistå. På Isaksson Rekrytering förstår vi teknikbranschens unika dynamik och hur varje enskild roll bidrar till en organisations framgång. Vi erbjuder därför heltäckande rekryteringslösningar för alla roller inom teknikbranschen. Med vår djupgående kunskap och fokus på kvalitet, ser vi till att ni alltid hittar rätt talang för rätt position.

Länken mellan teknikbolag och toppkandidater sedan 2004 

Isaksson Rekrytering har sedan 2004 varit i framkant av att föra samman teknikbranschens företag med toppkompetens. Vår långa erfarenhet har inte bara gett oss möjligheten att bygga gedigna relationer med teknikföretag över hela Sverige, utan har också givit oss en unik insikt i branschens ständigt föränderliga dynamik. Vi tittar längre än till det traditionella CV:t, och värderar den enskilda potentialen och passionen som varje kandidat har att erbjuda. Oavsett var i Sverige ditt företag befinner sig, är vi redo med en skräddarsydd rekryteringslösning för just dina behov.

Skräddarsydda lösningar för kortsiktiga och långsiktiga personalbehov

Vare sig ditt företag inom tekniksektorn söker omedelbar förstärkning eller förbereder för kommande utmaningar, står Isaksson Rekrytering vid din sida. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom rekrytering, bemanning och interim som möter såväl omedelbara som långsiktiga behov. Vare sig det rör sig om en kortvarig bemanningsutmaning eller omfattande rekryteringsprojekt är vi redo att bistå. Vid oväntade vakanser i ledande positioner kan vi också erbjuda interimslösningar för att garantera en sömlös övergång. Med vårt gedigna kunnande inom tekniksektorn säkerställer vi att ditt företag alltid har den optimala kompetensen tillgänglig.

För dig som tänker rekrytera -  så ser vår rekryteringsprocess ut

I vår kompetensbaserade rekryteringsprocess prioriterar vi kandidaters faktiska färdigheter, kompetenser och inbyggda potential framför enbart tidigare erfarenheter och utbildning. Detta garanterar att vi hittar kandidater som inte enbart passar in i den specifika rollen ni söker, utan även harmoniserar med er företagskultur och era specifika behov.

STEGEN I REKRYTERINGSPROCESSEN:

1
Uppstartsmöte

Vi tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning, fastställer kravprofilen och upprättar en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

7
Intervju hos kund

Utvalda kandidater bjuds in till intervju hos er, där de möter relevanta beslutsfattare, teammedlemmar och andra involverade parter.

2
Annons & marknadsföring

Vi utarbetar en attraktiv jobbannons och sprider den aktivt på sociala medier samt andra relevanta plattformar.

8
Tester & bedömningar

Om önskat, och beroende på rollens karaktär, genomför kandidaterna olika tester, såsom kompetenstest och personlighetsbedömningar.

3
Headhunting och search

Genom vår omfattande kandidatbank och nätverk, samt branschkällor och sociala medieplattformar söker vi aktivt efter potentiella kandidater

9
Referenstagning

För de kandidater som når den slutliga fasen tar vi noggranna referenser för att verifiera deras bakgrund och tidigare prestationer.

4
Urval

Vi granskar alla kandidater och kallar de mest lovande till en intervju.

10
Val av kandidater

Det görs en slutintervju med de mest framstående kandidaterna, följt av en genomgång av villkor och förväntningar.

5
Intervju

Vi utför en djupgående intervju och bedömning av varje kandidat för att säkerställa deras kompetens, motivation och lämplighet i förhållande till den specifika rollen.

11
Kontraktsskrivning

När en överenskommelse nås mellan dig och kandidaten assisterar vi med framtagande och signering av anställningsavtalet.

6
Presentation av kandidater

Baserat på våra intervjuer presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna för er. Ni kan därefter välja vilka ni önskar träffa för ytterligare intervjuer.

12
Uppföljning

Efter att processen är avslutad, ser vi till att hålla kontakten med både dig och den anställda för att säkerställa en framgångsrik integration och tillfredsställande resultat av rekryteringen.

Specialister inom fastighet, bygg, infrastruktur, teknik och förnybar energi

Vår fokusering på dessa kärnområden ger oss en djup branschkunskap och ett kraftfullt nätverk. Vi förstår de specifika utmaningarna och möjligheterna inom varje bransch.

Fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar:

Vi kan svara upp mot era behov, oavsett om ni behöver tillfällig eller långsiktig förstärkning har vi lösningen för er.

Rikstäckande personlig service

Oavsett var i Sverige ni befinner er, erbjuder vi rikstäckande tjänster med genuint  engagemang och personlig service.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Hos oss går vi bortom bara CV:t. Målet är att matcha rätt person med rätt position, alltid med hänsyn till såväl erfarenhet som potential.