Rekrytera VD

VD

Söker ni den rätta VD:n som kan ta ert företag till nya höjder? Med vårt omfattande nätverk matchar vi er med VD-kandidater som inte bara har den tekniska expertisen, utan också de ledarskapskvaliteter som krävs för att säkerställa företagets framgång.

Rekrytera VD

VD

Söker ni den rätta VD:n som kan ta ert företag till nya höjder? Med vårt omfattande nätverk matchar vi er med VD-kandidater som inte bara har den tekniska expertisen, utan också de ledarskapskvaliteter som krävs för att säkerställa företagets framgång.

Varför rekrytera en VD?

Att rekrytera VD kan vara den allra viktigaste rekryteringen för bolag idag, oavsett bransch eller storlek. Med rätt VD får ni en ledare som driver effektivitet, säkerställer lönsamhet och är kommunikativ och har förmågan att engagera medarbetare.

{{cta-banner}}

{{rekryterings-processen}}

{{kontakt-banner}}

{{section-image}}

Executive search och chefsrekrytering

På Isaksson Rekrytering är vi väl medvetna om den komplexa processen och den avgörande betydelsen av att säkerställa att rätt individ är på rätt plats. Oavsett om ni letar efter en erfaren fastighetschef, en kunnig ekonomichef eller en annan nyckelspelare, så finns vi här för att hjälpa er. Med vår djupa insikt inom olika branscher och ett fullständigt engagemang som genomsyrar varje rekryteringsprocess, kan ni vara trygga i vetskapen om att ert företag alltid kommer att ha tillgång till de mest högkvalificerade specialisterna. Lita på oss som er pålitliga samarbetspartner när ni vill sätta ihop det mest kompetenta och framgångsrika teamet. Ert förtroende utgör vår främsta drivkraft för att leverera överlägsen chefsrekrytering.

Isaksson har förmedlat toppkandidater sedan 2004

Sedan Isaksson Rekrytering grundades år 2004 har vi kontinuerligt strävat att bredda vårt nätverk med toppkandidater. Under åren har vårt samarbete med företag i hela Sverige gjort oss till branschexperter med en djup förståelse för infrastruktur- och anläggningsbranschens dynamik och särskilda krav. Vi har utvecklat våra rekryteringsmetoder bortom det konventionella och värderar varje kandidats unika potential och engagemang lika högt som deras professionella profil. Oavsett var ditt företag är placerat, erbjuder vi skräddarsydda rekryteringsstrategier. Tillsammans arbetar vi för att forma framtidens infrastruktur och anläggningar.

Skräddarsydda lösningar på personalbehov

När ert företag står inför behovet av chefsrekrytering och executive search, finns vi på Isaksson Rekrytering till din hjälp. Våra anpassade rekryteringstjänster och interimlösningar är utformade för att möta era behov, oavsett om de är akuta eller sträcker sig över lång sikt. Vi är redo att stödja er i att både snabbt säkra kvalificerade chefer för nyckelpositioner och planera för att fylla ledande befattningar inför kommande utmaningar. Vid eventuella oväntade vakanser på chefsnivå kan vi erbjuda interimslösningar för en smidig övergång. Med vår djupa förståelse för executive search och chefsrekrytering ser vi till att ditt företag alltid är utrustat med branschens mest kompetenta ledare.

För dig som tänker rekrytera -  så ser vår rekryteringsprocess ut

I vår kompetensbaserade rekryteringsprocess prioriterar vi kandidaters faktiska färdigheter, kompetenser och inbyggda potential framför enbart tidigare erfarenheter och utbildning. Detta garanterar att vi hittar kandidater som inte enbart passar in i den specifika rollen ni söker, utan även harmoniserar med er företagskultur och era specifika behov.

STEGEN I REKRYTERINGSPROCESSEN:

1
Uppstartsmöte

Vi tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning, fastställer kravprofilen och upprättar en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

7
Intervju hos kund

Utvalda kandidater bjuds in till intervju hos er, där de möter relevanta beslutsfattare, teammedlemmar och andra involverade parter.

2
Annons & marknadsföring

Vi utarbetar en attraktiv jobbannons och sprider den aktivt på sociala medier samt andra relevanta plattformar.

8
Tester & bedömningar

Om önskat, och beroende på rollens karaktär, genomför kandidaterna olika tester, såsom kompetenstest och personlighetsbedömningar.

3
Headhunting och search

Genom vår omfattande kandidatbank och nätverk, samt branschkällor och sociala medieplattformar söker vi aktivt efter potentiella kandidater

9
Referenstagning

För de kandidater som når den slutliga fasen tar vi noggranna referenser för att verifiera deras bakgrund och tidigare prestationer.

4
Urval

Vi granskar alla kandidater och kallar de mest lovande till en intervju.

10
Val av kandidater

Det görs en slutintervju med de mest framstående kandidaterna, följt av en genomgång av villkor och förväntningar.

5
Intervju

Vi utför en djupgående intervju och bedömning av varje kandidat för att säkerställa deras kompetens, motivation och lämplighet i förhållande till den specifika rollen.

11
Kontraktsskrivning

När en överenskommelse nås mellan dig och kandidaten assisterar vi med framtagande och signering av anställningsavtalet.

6
Presentation av kandidater

Baserat på våra intervjuer presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna för er. Ni kan därefter välja vilka ni önskar träffa för ytterligare intervjuer.

12
Uppföljning

Efter att processen är avslutad, ser vi till att hålla kontakten med både dig och den anställda för att säkerställa en framgångsrik integration och tillfredsställande resultat av rekryteringen.

Specialister inom fastighet, bygg, infrastruktur, teknik och förnybar energi

Vår fokusering på dessa kärnområden ger oss en djup branschkunskap och ett kraftfullt nätverk. Vi förstår de specifika utmaningarna och möjligheterna inom varje bransch.

Fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar:

Vi kan svara upp mot era behov, oavsett om ni behöver tillfällig eller långsiktig förstärkning har vi lösningen för er.

Rikstäckande personlig service

Oavsett var i Sverige ni befinner er, erbjuder vi rikstäckande tjänster med genuint  engagemang och personlig service.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Hos oss går vi bortom bara CV:t. Målet är att matcha rätt person med rätt position, alltid med hänsyn till såväl erfarenhet som potential.

ANDRA YRKEN INOM OMRÅDET

Just nu finns inga andra tjänster inom detta område

För dig som vill veta mer om rollen

No items found.