Rekrytering fastighetsskötare

Fastighetsskötare

Vi ser vikten av att era fastigheter sköts med omsorg. Vi rekryterar därför de mest kompetenta fastighetsskötarna, som förstår sin betydelsefulla roll inom er verksamhet.

Rekrytering fastighetsskötare

Fastighetsskötare

Vi ser vikten av att era fastigheter sköts med omsorg. Vi rekryterar därför de mest kompetenta fastighetsskötarna, som förstår sin betydelsefulla roll inom er verksamhet.

Varför rekrytera en fastighetsskötare?

En fastighetsskötare ser till att er fastighets dagliga underhåll hanteras effektivt, vilket bidrar till fastighetens långsiktiga värde. De är också er första linje i kommunikation med hyresgäster, och deras professionalism reflekterar er verksamhets värde.

{{cta-banner}}

{{rekryterings-processen}}

{{kontakt-banner}}

{{section-image}}

Vi rekryterar alla positioner inom fastighetsbranschen 

På Isaksson Rekrytering specialiserar vi oss på att fylla varje position inom fastighetsbranschen, från den mest insiktsfulla Fastighetschefen till varje vital roll däremellan. Vi inser hur avgörande varje enskild position är för att driva en framgångsrik fastighetsverksamhet framåt. Därför är vårt åtagande att erbjuda en helhetslösning för rekrytering, säkerställande av att du hittar den perfekta kandidaten för varje roll inom din verksamhet, oavsett dess specialisering.

Länken mellan fastighetsbolag och toppkandidater sedan 2004 

Sedan 2004 har Isaksson Rekrytering stått som en ledande aktör inom rekrytering för fastighetssektorn. Vår gedigna erfarenhet har möjliggjort för oss att knyta band med företag från norr till söder i Sverige, och denna bakgrund har stärkt vår anpassningsförmåga till branschens kontinuerliga förändringar. Istället för att endast fokusera på CV:n, blickar vi bortom det uppenbara, prioriterande varje kandidats särskilda talanger och passion. Oavsett var i Sverige ditt företag är beläget, levererar vi en rekryteringsstrategi skräddarsydd utifrån just dina specifika behov.

Skräddarsydda lösningar för kortsiktiga och långsiktiga personalbehov

Oavsett om ditt företag inom fastighetssektorn behöver förstärkning snabbt eller bygger för framtiden, är Isaksson Rekrytering din partner. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom rekrytering, bemanning och interim som matchar både kortsiktiga och långsiktiga behov. Vare sig det gäller en tillfällig bemanningsutmaning eller långsiktiga rekryteringsprojekt, finns vi här för att stödja. Och när det uppstår oväntade luckor i ledande positioner, erbjuder vi interimslösningar för att säkerställa en smidig övergång. Med vår gedigna branschkunskap och expertis, ser vi till att ditt företag alltid har de bästa resurserna till hands.

För dig som tänker rekrytera -  så ser vår rekryteringsprocess ut

I vår kompetensbaserade rekryteringsprocess prioriterar vi kandidaters faktiska färdigheter, kompetenser och inbyggda potential framför enbart tidigare erfarenheter och utbildning. Detta garanterar att vi hittar kandidater som inte enbart passar in i den specifika rollen ni söker, utan även harmoniserar med er företagskultur och era specifika behov.

STEGEN I REKRYTERINGSPROCESSEN:

1
Uppstartsmöte

Vi tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning, fastställer kravprofilen och upprättar en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

7
Intervju hos kund

Utvalda kandidater bjuds in till intervju hos er, där de möter relevanta beslutsfattare, teammedlemmar och andra involverade parter.

2
Annons & marknadsföring

Vi utarbetar en attraktiv jobbannons och sprider den aktivt på sociala medier samt andra relevanta plattformar.

8
Tester & bedömningar

Om önskat, och beroende på rollens karaktär, genomför kandidaterna olika tester, såsom kompetenstest och personlighetsbedömningar.

3
Headhunting och search

Genom vår omfattande kandidatbank och nätverk, samt branschkällor och sociala medieplattformar söker vi aktivt efter potentiella kandidater

9
Referenstagning

För de kandidater som når den slutliga fasen tar vi noggranna referenser för att verifiera deras bakgrund och tidigare prestationer.

4
Urval

Vi granskar alla kandidater och kallar de mest lovande till en intervju.

10
Val av kandidater

Det görs en slutintervju med de mest framstående kandidaterna, följt av en genomgång av villkor och förväntningar.

5
Intervju

Vi utför en djupgående intervju och bedömning av varje kandidat för att säkerställa deras kompetens, motivation och lämplighet i förhållande till den specifika rollen.

11
Kontraktsskrivning

När en överenskommelse nås mellan dig och kandidaten assisterar vi med framtagande och signering av anställningsavtalet.

6
Presentation av kandidater

Baserat på våra intervjuer presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna för er. Ni kan därefter välja vilka ni önskar träffa för ytterligare intervjuer.

12
Uppföljning

Efter att processen är avslutad, ser vi till att hålla kontakten med både dig och den anställda för att säkerställa en framgångsrik integration och tillfredsställande resultat av rekryteringen.

Specialister inom fastighet, bygg, infrastruktur, teknik och förnybar energi

Vår fokusering på dessa kärnområden ger oss en djup branschkunskap och ett kraftfullt nätverk. Vi förstår de specifika utmaningarna och möjligheterna inom varje bransch.

Fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar:

Vi kan svara upp mot era behov, oavsett om ni behöver tillfällig eller långsiktig förstärkning har vi lösningen för er.

Rikstäckande personlig service

Oavsett var i Sverige ni befinner er, erbjuder vi rikstäckande tjänster med genuint  engagemang och personlig service.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Hos oss går vi bortom bara CV:t. Målet är att matcha rätt person med rätt position, alltid med hänsyn till såväl erfarenhet som potential.