Rekrytera projektchef

Projektchef

För dina mest ambitiösa byggprojekt, behöver du en projektchef med vision och insikt. Vår databas av projektchefer representerar en blandning av strategisk förståelse och beprövad erfarenhet.

Rekrytera projektchef

Projektchef

För dina mest ambitiösa byggprojekt, behöver du en projektchef med vision och insikt. Vår databas av projektchefer representerar en blandning av strategisk förståelse och beprövad erfarenhet.

Varför rekrytera en projektchef?

Storskaliga byggprojekt ställer krav på ledare som kan kombinera en helhetsbild med noggrann uppmärksamhet på detaljer. En projektchef med dessa egenskaper är kapabel att effektivt navigera genom alla projektets skeden och säkerställa framgång från start till mål. Med förmågan att skapa en vision, identifiera potentiella utmaningar i förväg och leda med precision, blir varje steg i projektet hanterat med expertis.

{{cta-banner}}

{{rekryterings-processen}}

{{kontakt-banner}}

{{section-image}}

Vi rekryterar alla positioner inom byggbranschen

Vare sig du som kund letar efter en skarp inköpare, en stadig byggledare eller någon annan avgörande kompetens för ditt företags behov, står Isaksson Rekrytering vid din sida. Vi inser vikten av varje enskild roll och hur den kan påverka din verksamhet. Med vår omfattande expertis inom byggbranschen garanterar vi att varje position bemannas med den mest lämpade kandidaten, som fullt ut förstår och lever upp till dina specifika förväntningar och krav.

Länken mellan byggbolag och toppkandidater sedan 2004

Från vårt första steg år 2004, har Isaksson Rekrytering haft en tydlig ambition: Att verka som länken som för samman företag med precis den talang de behöver inom byggsektorn. Genom åren har vi bistått byggentreprenörer från nord till syd, alltid uppdaterade om branschens pulserande hjärta. Vår unika, kompetenscentrerade rekryteringsmetodik blickar bortom bara CV:t – vi ser varje individs inneboende potential och passion. Och med vår landsomfattande närvaro kan vi med säkerhet säga: Varhelst ditt byggprojekt tar plats, finns vi där med rätt lösning. Låt oss gemensamt bygga morgondagens landmärken.

Skräddarsydda lösningar för kortsiktiga och långsiktiga personalbehov

Inom byggbranschen kan personalbehoven variera snabbt och oförutsägbart, från plötsliga toppar i arbetsbelastning till strategiska positioner för långsiktiga projekt. Isaksson Rekrytering är specialiserad på att adressera dessa skiftande krav med skräddarsydda tjänster inom rekrytering, bemanning och interim. Oavsett om det gäller en tillfällig förstärkning på en byggplats eller en ledande roll i en långsiktig satsning, står vi redo att assistera. Och vid oväntade vakanser på nyckelpositioner erbjuder vi interimslösningar för att säkerställa en smidig övergång. Med en gedigen förståelse för byggbranschens dynamik säkerställer vi att ditt företag alltid har tillgång till toppkompetens.

För dig som tänker rekrytera -  så ser vår rekryteringsprocess ut

I vår kompetensbaserade rekryteringsprocess prioriterar vi kandidaters faktiska färdigheter, kompetenser och inbyggda potential framför enbart tidigare erfarenheter och utbildning. Detta garanterar att vi hittar kandidater som inte enbart passar in i den specifika rollen ni söker, utan även harmoniserar med er företagskultur och era specifika behov.

STEGEN I REKRYTERINGSPROCESSEN:

1
Uppstartsmöte

Vi tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning, fastställer kravprofilen och upprättar en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

7
Intervju hos kund

Utvalda kandidater bjuds in till intervju hos er, där de möter relevanta beslutsfattare, teammedlemmar och andra involverade parter.

2
Annons & marknadsföring

Vi utarbetar en attraktiv jobbannons och sprider den aktivt på sociala medier samt andra relevanta plattformar.

8
Tester & bedömningar

Om önskat, och beroende på rollens karaktär, genomför kandidaterna olika tester, såsom kompetenstest och personlighetsbedömningar.

3
Headhunting och search

Genom vår omfattande kandidatbank och nätverk, samt branschkällor och sociala medieplattformar söker vi aktivt efter potentiella kandidater

9
Referenstagning

För de kandidater som når den slutliga fasen tar vi noggranna referenser för att verifiera deras bakgrund och tidigare prestationer.

4
Urval

Vi granskar alla kandidater och kallar de mest lovande till en intervju.

10
Val av kandidater

Det görs en slutintervju med de mest framstående kandidaterna, följt av en genomgång av villkor och förväntningar.

5
Intervju

Vi utför en djupgående intervju och bedömning av varje kandidat för att säkerställa deras kompetens, motivation och lämplighet i förhållande till den specifika rollen.

11
Kontraktsskrivning

När en överenskommelse nås mellan dig och kandidaten assisterar vi med framtagande och signering av anställningsavtalet.

6
Presentation av kandidater

Baserat på våra intervjuer presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna för er. Ni kan därefter välja vilka ni önskar träffa för ytterligare intervjuer.

12
Uppföljning

Efter att processen är avslutad, ser vi till att hålla kontakten med både dig och den anställda för att säkerställa en framgångsrik integration och tillfredsställande resultat av rekryteringen.

Specialister inom fastighet, bygg, infrastruktur, teknik och förnybar energi

Vår fokusering på dessa kärnområden ger oss en djup branschkunskap och ett kraftfullt nätverk. Vi förstår de specifika utmaningarna och möjligheterna inom varje bransch.

Fullservice inom rekrytering, bemanning och interimslösningar:

Vi kan svara upp mot era behov, oavsett om ni behöver tillfällig eller långsiktig förstärkning har vi lösningen för er.

Rikstäckande personlig service

Oavsett var i Sverige ni befinner er, erbjuder vi rikstäckande tjänster med genuint  engagemang och personlig service.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Hos oss går vi bortom bara CV:t. Målet är att matcha rätt person med rätt position, alltid med hänsyn till såväl erfarenhet som potential.